Czy można wypożyczyć pracownika innej firmie?

Braki w zespołach pracowników mogą zaburzyć funkcjonowanie firmy i niejednokrotnie są przyczyną gorszej efektywności oraz niższych zysków. W związku z tym warto zapoznać się z zagadnieniem wypożyczania pracowników (od innej firmy lub agencji pracy). Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Na czym polega leasing pracowników?

Stosunkowo niewiele osób interesuje się możliwością znalezienia pracy na kilka miesięcy — kandydaci poszukują raczej stałego zatrudnienia. Natomiast w wielu branżach potrzeba pracowników tymczasowych, którzy uzupełnią luki kadrowe podczas sezonowego peaku produkcyjnego lub wzrostu zamówień. W takim przypadku pracodawcy mogą skorzystać z oferty agencji pracy tymczasowej lub wypożyczyć wybrane osoby od innej firmy, pod warunkiem, że wszyscy zainteresowani, włącznie z pracownikiem, wyrażą na to zgodę.

Leasing pracowników pozwala na czasowe wypożyczenie osoby zatrudnionej innej firmie. W takiej sytuacji pracownik firmy A otrzymuje bezpłatny urlop na czas określony i w tym czasie pracuje w firmie B. Co istotne, podpisuje w tym czasie umowę o pracę z właścicielem firmy B i nowy pracodawca przejmuje obowiązek wypłacania wynagrodzenia i opłacania składek przez czas współpracy. Po upływie terminu określonego w umowie pracownik wraca do firmy A. Należy podkreślić, że bezpłatny urlop w tym przypadku wlicza się do czasu pracy.

leasing-pracownika

Wymiana pracowników, czy jest to legalne?

Leasing pracowniczy jest regulowany ustawą art. 174 Kodeksu pracy. Wypożyczanie pracowników między firmami jest więc całkowicie legalne, ale wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich dokumentów, gdyż współpraca z dotychczasowym pracodawcą zostaje zawieszona na rzecz nowej umowy w innej firmie. Gdy pracodawca chce udostępnić pracownika innej firmie, potrzebuje: 

  • pisemnej zgody pracownika na czasową zmianę miejsca zatrudnienia,
  • udzielić zatrudnionemu bezpłatnego urlopu,
  • pisemnego porozumienia pomiędzy firmą macierzystą i wypożyczającą oraz pracownikiem.

Tymczasowy pracodawca podpisuje z wypożyczonym pracownikiem umowę o pracę tymczasową.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości samodzielnego zrekrutowania pracownika tymczasowego, może skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej.

Jakie korzyści dla pracodawców i zatrudnionych daje wypożyczanie pracowników?

Leasing pracowników to usługa która zapewnia korzyści wszystkim stronom: zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Zatrudniony ma okazję zdobyć nowe doświadczenia w innym zespole, a czasowa zmiana środowiska pracy korzystnie wpływa na samopoczucie. Z kolei osoby zatrudnione na stałe zyskują pomoc w wypełnianiu codziennych obowiązków, co sprzyja efektywności pracy i terminowości w realizowaniu powierzonych zadań.

Leasing pracowników przynosi również korzyści pracodawcom.

 

  • Wypożyczanie pracowników rozwiązuje problemy z brakiem osób do pracy. Ponadto pozwala na pozyskanie osób do pracy w trybie natychmiastowym.
  • Elastyczność zatrudnienia związana z wypożyczaniem pracowników usprawnia działanie firmy.
  • W przypadku współpracy z agencją pracodawca zyskuje dostęp do szerokiej bazy pracowników, a najlepsze jednostki może zatrudnić na stałe.
  • Dzięki agencji pracy tymczasowej pracodawca oszczędza czas, gdyż nie musi troszczyć się o rekrutację oraz administrację kadr i płac.

Podsumowanie

Wymiana pracowników to możliwość stosowana w wielu branżach, a zwłaszcza tam, gdzie stale brakuje rąk do pracy (m.in. w branży transportowej, handlowej i gastronomicznej). Leasing pracowników jest legalny i regulowany Kodeksem pracy.

 

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: