Czy obcokrajowiec może pracować w Polsce?

Obcokrajowcy stanowią obecnie dużą grupę potencjalnych pracowników, których mogą z powodzeniem zatrudniać polscy przedsiębiorcy. Warto wiedzieć, na jakich zasadach możliwe jest zatrudnianie obywateli innych krajów w Polsce. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić pracodawca i jakie zobowiązania ma pracownik starający się o zatrudnienie w Polsce.

Praca dla obcokrajowców, jakie warunki trzeba spełnić?

Pobyt i praca obcokrajowca w Polsce wymaga od niego zdobycia odpowiednich dokumentów, między innymi karty pobytu i zezwolenia na pracę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zatrudnić cudzoziemca legalnie przebywającego w Polsce, przy czym warto pamiętać, że do obowiązków pracodawcy należy sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemca przed jego zatrudnieniem.

O jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę troszczy się obcokrajowiec. W przypadku, gdy cudzoziemiec ma wyłącznie pozwolenie na pobyt, wniosek o pozwolenie na pracę składa pracodawca. W urzędzie wojewódzkim składa się wniosek o zezwolenie na pracę stałą, a w urzędzie pracy wniosek o zezwolenie na pracę tymczasową. Do obowiązków pracodawcy należą również:

  • podpisanie pisemnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem,
  • przetłumaczenie umowy na język obcy zrozumiały dla cudzoziemca,
  • przekazanie cudzoziemcowi kopii zezwolenia na pracę,
  • zgłoszenie zatrudnienia cudzoziemca w urzędzie pracy,
  • informowanie wojewody o wszelkich zmianach wymagających zmian treści w dokumencie pozwolenia na pracę.

Zatrudniony obcokrajowiec powinien być informowany o działaniach pracodawcy związanych ze staraniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę. Warunki zatrudniania obcokrajowców reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawca jest zobowiązany również do zapewnienia cudzoziemcowi warunków zatrudnienia zgodnych z Kodeksem pracy oraz równego traktowania wszystkich osób zatrudnionych w firmie.

Potrzebujesz pomocy w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców? Skontaktuj się z nami!

jak-rekrutowac-pracownikow-tymczasowych

Praca dla cudzoziemców: korzyści dla pracodawców i zatrudnionych

Zorganizowanie pracy dla cudzoziemców wymaga dodatkowego oddelegowania zasobów w firmie i zaawansowanej znajomości obowiązujących przepisów. Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji pracy, która może wesprzeć pracodawcę w rekrutacji cudzoziemców i/lub legalizacji pobytu i pracy. W zamian pracodawca otrzymuje dostęp do dużej grupy wykwalifikowanych osób poszukujących zatrudnienia.

W dobie niskiego bezrobocia wiele firm zmaga się z brakiem osób do pracy, co w wielu przypadkach znacząco utrudnia działalność. Obcokrajowcy są obecnie jedyną szansą na uzupełnienie rosnących luk w wielu branżach, na przykład branży handlowej, czy gastronomicznej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że praca jest kluczowym powodem pobytu dla wielu cudzoziemców w Polsce, co czyni z nich lojalnych i wartościowych pracowników, a w dodatku dyspozycyjnych czasowo.

Jak znaleźć dobrych pracowników zagranicznych?

Pozyskiwanie pracowników z zagranicy jest procesem wielowymiarowym, często bardzo wymagającym. Agencja pracy, posiadająca w tym zakresie doświadczenie, będzie gwarancją, że wszystko przebiegnie sprawnie, zgodnie z prawem, a zrekrutowani pracownicy będą dobrze dopasowani do wymagań stanowiska oraz kultury organizacyjnej firmy. Dlaczego jest to tak ważne? Niskie bezrobocie sprawia, że osoby szukające zatrudnienia mogą przebierać w ofertach i nie zawsze oferują w zamian wysoki poziom pracy. Agencja pracy posiada narzędzia, dzięki którym dociera do kandydatów prezentujący wysoki poziom motywacji i kwalifikacji.

Podsumowanie

Praca dla obcokrajowców w Polsce jest regulowana przepisami. Za ich nieprzestrzeganie grożą surowe kary, na przykład wysokie grzywny sięgające nawet 30 tys. zł. Zgodnie z prawem pracodawca musi sprawdzić legalność pobytu cudzoziemca w Polsce, zanim rozpocznie procedurę zatrudnienia.

 

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: