Czym jest rotacja pracowników?

Zgrany i wykwalifikowany zespół to wartość w każdej firmie, jednak nawet w najlepiej ocenianych przez pracowników organizacjach istnieje zjawisko rotacji pracowników. Zatrudnieni odchodzą, awansują lub otrzymują wypowiedzenia — do pewnego stopnia jest to całkiem naturalny proces. Jeżeli jednak wskaźnik rotacji niebezpiecznie rośnie lub utrzymuje się na wysokim poziomie, jest to sygnał, że firma potrzebuje zmian.

Rodzaje rotacji pracowników

Rotacja pracowników to po prostu wymiana osób zajmujących dane stanowisko w firmie. Fluktuacja zatrudnienia jest normalnym zjawiskiem — obecnie niewiele osób decyduje się spędzić całe życie w jednej firmie. Zdarza się również, że za rotację pracowników odpowiada pracodawca, który decyduje się na zwolnienie wybranych osób. Wyróżniamy różne rodzaje rotacji w firmie.

  • Rotacja dobrowolna — pracownik sam podejmuje decyzję o odejściu z firmy.
  • Rotacja wymuszona — pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem.
  • Rotacja pożądana — odejście mało zaangażowanego pracownika osiągającego niskie wyniki.
  • Rotacja niepożądana — odejście dobrego pracownika osiągającego wysokie wyniki.
  • Rotacja możliwa do uniknięcia — niewielkie zmiany w firmie mogą zapobiec odejściu pracownika.
  • Rotacja niemożliwa do uniknięcia — pracodawca nie jest w stanie zapobiec odejściu pracownika.

Skoro rotacja jest normalnym zjawiskiem, dlaczego zagadnieniu poświęca się tak wiele czasu? Po co mierzy się poziom rotacji pracowników i w jaki sposób częste zmiany kadry wpływają na funkcjonowanie firmy? Odpowiedzi tkwią w istotnej różnicy między normalną fluktuacją, na którą pracodawca nie ma wpływu, a rotacją wynikającą ze sposobu prowadzenia firmy i organizacji pracy.

Obliczanie wskaźnika rotacji pracowników

Gdy pracownicy wymieniają się zbyt często, jest to ważny komunikat dla pracodawcy. Prawdopodobnie istnieją przyczyny, które negatywnie wpływają na warunki pracy i zaburzają funkcjonowanie firmy poprzez brak stabilnego, wykwalifikowanego zespołu. Aby sprawdzić poziom rotacji osób zatrudnionych w firmie, konieczne jest obliczenie wskaźnika rotacji.

  • Wskaźnik rotacji pracowników to zależność między liczbą osób, które odeszły z firmy w ciągu minionego roku i średnią roczną liczbą pracowników.
  • Wskaźnik rotacji możemy obliczyć następującym wzorem: X : Y * 100, gdzie X to osoby zwolnione, a Y to średnia liczba zatrudnionych.

W związku z powyższym współczynnik rotacji w firmie zatrudniającej rocznie 300 osób, przy 35 osobach, które zwolniły się w ciągu roku, będzie wynosił 11,6%. Wynik należy porównać do średniej w branży i na tej podstawie ocenić jego wysokość.

Szacuje się, że rotacja na poziomie 10% jest niska, jednak pamiętajmy, że w niektórych branżach norma może być przesunięta. Świetnym przykładem będzie gastronomia, gdzie duża rotacja pracowników jest powszechnym zjawiskiem.

obliczanie-wskaznika-rotacji-pracownikow

Dlaczego należy zapobiegać dużej rotacji pracowników w firmie?

Niska rotacja w firmie korzystnie wpływa na prestiż przedsiębiorstwa, poprawia efektywność i wyniki zespołu, a także obniża koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób. Dążenie do niskiego poziomu rotacji pracowników jest więc zrozumiałe. Warto przy tym podkreślić, że całkowite zniwelowanie rotacji w dłuższej perspektywie uniemożliwiłoby firmie rozwój.

Z kolei duża rotacja pracowników może wskazywać na gorsze zarządzanie zespołem lub słabe warunki zatrudnienia. W tym wypadku warto przeprowadzić również analizę satysfakcji pracowników i zbadać inne czynniki mogące wpływać na funkcjonowanie i rozwój firmy.

Agencja pracy jako wsparcie przy wysokiej rotacji pracowników

Niskie bezrobocie w Polsce sprzyja rotacji pracowników i w wielu przypadkach pracodawca nie jest w stanie temu zaradzić. W przypadku dużych braków kadrowych rekrutowanie nowych osób jest wyjątkowo czasochłonne i trudne. Od kilku lat istotnym wsparciem dla przedsiębiorców są obcokrajowcy zatrudniani przez agencje pracy.

Doświadczona agencja pracy dla cudzoziemców i osób z Polski ARTTIME może zdjąć z Ciebie obowiązek rekrutowania nowych osób i dbania o formalności dotyczących zatrudnienia. Dzięki temu będziesz mógł poświęcić swój czas na inne, pilne zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwijaniem firmy.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: