Czym się różni umowa o pracę od umowy o pracę tymczasową?

Umowa o pracę w Polsce uważana jest za najlepszą formę zatrudnienia, przy której wszystkie inne umowy wypadają relatywnie słabo. To w wielu przypadkach stereotyp, o czym można się przekonać na podstawie umowy o pracę tymczasową. Poznaj wszystkie różnice między powyższymi typami zatrudnienia.

Kiedy stosuje się umowę o pracę tymczasową?

O pracy tymczasowej mówimy w momencie zatrudnienia sezonowego, okresowego lub doraźnego. Praca tymczasowa jest traktowana jako forma dodatkowego zarobku, w której każdy może się realizować. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów i obcokrajowców, którzy dzięki tymczasowemu zatrudnieniu mogą sprawdzić swoje umiejętności w nowym zawodzie i lepiej godzić obowiązki prywatne z pracą zarobkową.

Podstawę prawną dla zasad pracy tymczasowej podaje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Podstawowe różnice między umową o pracę a umową o pracę tymczasową

Na początek warto podkreślić, że umowę o pracę pracownik podpisuje bezpośrednio z pracodawcą. Tymczasem w przypadku pracy tymczasowej pojawia się trzeci podmiot: agencja pracy tymczasowej.

  • W przypadku umowy o pracę tymczasową pracodawca, określany mianem pracodawcy-użytkownika, podpisuje umowę z agencją pracy.
  • Agencja pracy rekrutuje pracownika, z którym podpisuje umowę.
  • Pracownik podlega agencji pracy, która odpowiada między innymi za jego wynagrodzenie, składki zdrowotne i ubezpieczenie społeczne.

W odróżnieniu od umowy o pracę, która daje perspektywę zatrudnienia na czas nieokreślony, umowa o pracę tymczasową pozwala na pracę w określonym czasie. W przypadku jednego pracodawcy to maksymalnie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Pozostałe różnice dotyczą urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich, a także okresu wypowiedzenia.

urlop-na-umowie-o-prace-tymczasowa

Urlop na umowie o pracę tymczasową

Kwestie urlopowe budzą najwięcej pytań w związku z umową o pracę tymczasową. Okazuje się, że pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie, jednak po przepracowaniu określonego czasu. Co istotne, pracownik zatrudniony tymczasowo ma również prawo do zwolnienia lekarskiego na zasadach stosowanych także w przypadku umowy o pracę.

  • Pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy (maksymalnie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego).
  • W przypadku pracowników po 50 roku życia wynagrodzenie w okresie niezdolności do pracy jest wypłacane do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.
  • Po przekroczeniu powyższych terminów pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego.

Praca tymczasowa umożliwia skorzystanie z 4 dni urlopu na żądanie osobom, które przepracowały co najmniej 6 miesięcy. W przypadku urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymuje 2 dni urlopu za każdy miesiąc, w którym jest do dyspozycji pracodawcy, ale może go wykorzystać dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy.

Praca stała wiąże się z dłuższym urlopem, zależnym od stażu pracy. Poniżej 10 lat pracy pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu. Powyżej 10 lat liczba dni urlopowych zwiększa się do 26.

Umowa o pracę tymczasową a kwestia wynagrodzenia

Jak wspomnieliśmy wcześniej, to agencja pracy zajmuje się wypłacaniem wynagrodzenia pracownikom tymczasowym, a także opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wysokość wynagrodzenia jest obliczana na podstawie siatki płac obowiązującej w firmie pracodawcy-użytkownika.

Należy podkreślić, że wysokość wynagrodzenia dla pracownika sezonowego nie może być niższa od rocznego minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez rząd.

Termin wypowiedzenia na umowie o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową także wiąże się z określonym okresem wypowiedzenia, chociaż znacznie krótszym niż przy umowie o pracę.

  • Przy umowie zawartej na okres do 14 dni okres wypowiedzenia wynosi 3 dni.
  • Przy umowie zawartej na okres powyżej 14 dni okres wypowiedzenia wynosi 8 dni.

Podsumowanie

Krótki czas wypowiedzenia jest jedną z zalet umowy o pracę tymczasową. Taka forma współpracy jest mniej wiążąca i daje większą swobodę pracownikowi, w odróżnieniu od umowy o pracę, gdzie wypowiedzenie trwa od 1 do 3 miesięcy.

Pozostałe wpisy:

Karta pobytu – najważniejsze informacje, które musisz znać!

Karta pobytu – najważniejsze informacje, które musisz znać!

Osoby przybywające zza granicy do Polski, chcące przedłużyć swój pobyt w związku z zamiarem podjęcia pracy, wnioskują o zezwolenie na pobyt czasowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiej prośby, cudzoziemiec może wnioskować o kartę pobytu. W tym artykule omówimy najważniejsze informacje dotyczące karty pobytu, odpowiemy też na najczęściej zadawane nam pytania przez naszych pracowników spoza Polski.

Oferty pracy dla obcokrajowców — gdzie ich szukać?

Oferty pracy dla obcokrajowców — gdzie ich szukać?

Oferty pracy dla cudzoziemców coraz liczniej pojawiają się na polskich portalach ogłoszeniowych. Przedsiębiorcy szukają godnych zaufania pracowników, nie zawsze z kwalifikacjami. Dowiedz się, gdzie warto szukać uczciwych ogłoszeń o pracę dla obcokrajowców!

Na czym polega zatrudnienie przez agencję pracy?

Na czym polega zatrudnienie przez agencję pracy?

Na czym polega zatrudnienie przez agencję pracy w praktyce, komu poleca się to rozwiązanie i czy praca w takiej formie jest bezpieczna? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Social media: