Jak legalnie zatrudnić cudzoziemców z Ukrainy?

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy jest możliwe w momencie, gdy osoba z zagranicy dysponuje odpowiednimi dokumentami uprawniającymi do pracy w Polsce. W uzyskanie części dokumentów musi zaangażować się pracodawca. Podpowiadamy, co należy zrobić, by legalnie zatrudnić cudzoziemców z Ukrainy.

Dokumenty pobytowe podstawą legalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie złagodzono przepisy regulujące zatrudnienie obywateli tego kraju w Polsce. Osoby, które przyjechały z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 roku, są uchodźcami wojennymi i przebywają w naszym kraju legalnie. Co za tym idzie, mają prawo do legalnego zatrudnienia, a proces załatwiania zezwolenia na pracę jest znacznie łatwiejszy. Dotyczy to również osób niemających obywatelstwa ukraińskiego, ale będących w związku małżeńskim z obywatelem lub obywatelką Ukrainy. Przepisy zapewniają uchodźcom legalny pobyt w Polsce do 4 marca 2024 roku.

Warto mieć na uwadze, że w Polsce przebywa wielu obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do kraju przed wojną. Te osoby przebywają legalnie w Polsce na podstawie dokumentu pobytowego, którym może być:

● wiza — krajowa lub Schengen,
● paszport,
● polski dokument tożsamości obywatela Ukrainy,
● zgoda na pobyt tolerowany.

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce — obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma dokumenty świadczące o legalnym pobycie. Gdy obywatel Ukrainy ma aktualne uprawnienia, można rozpocząć procedurę zatrudnienia. Pracodawca ma 14 dni na wysłanie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy o przyjęciu do pracy obywatela Ukrainy.

Powiadomienie musi zawierać określone informacje. W przypadku jakichkolwiek zmian (na przykład w zakresie wykonywanych obowiązków) istotne jest również, by wysłać nowe powiadomienie z aktualnymi danymi. Co powinno zawierać zgłoszenie do urzędu pracy?

● dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

● dane osobowe obywatela Ukrainy

● informacje związane z wykonywaniem pracy (miejsce pracy, rodzaj umowy, wymiar czas pracy, wysokość wynagrodzenia).

Powiadomienie wysłane do urzędu pracy pozwala na zatrudnienie obywatela Ukrainy maksymalnie na 24 miesiące. Po tym czasie zezwolenie na pracę w Polsce można przedłużyć.

Do listy obowiązków pracodawcy należy również dopisać kilka dodatkowych punktów:

● wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia, które nie może być niższe od płacy minimalnej,

● zawarcie z obywatelem Ukrainy pisemnej umowy zawierającej warunki zgodne z przedstawionymi w powiadomieniu do urzędu pracy,

● przetłumaczenie umowy na język znany obywatelowi Ukrainy,

● zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (w ciągu 7 dni od momentu zatrudnienia).

zatrudnianie-cudzoziemcow-formalnosci

Zasady zatrudnienia obywatela Ukrainy do pracy sezonowej

Wielu przedsiębiorców poszukuje w okresie letnim pracowników sezonowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sezonowo zatrudniać także obywateli Ukrainy. W tym celu należy przestrzegać trzech zasad:

● maksymalny okres zatrudnienia pracownika sezonowego nie może przekraczać 9 miesięcy,
● praca sezonowa musi spełniać warunki rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego działalności sezonowej,
● obywatele Ukrainy zatrudnieni sezonowo muszą posiadać zezwolenie na pracę typu S.

Wniosek o zezwolenie typu S składa pracodawca. Niezależnie, czy przedsiębiorca planuje zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej lub stałej, odpowiednie wnioski do urzędu pracy może wysłać online lub stacjonarnie.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie mają możliwość znalezienia legalnego zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników z Ukrainy jest zobowiązany zgłosić ten fakt do urzędu pracy w ciągu 14 dni od przyjęcia cudzoziemca do pracy. Po upływie 24 miesięcy od zatrudnienia należy przedłużyć ważność zezwolenia na pracę.

Formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców możesz też zlecić naszej agencji – mamy wieloletnie doświadczenie w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Zapraszamy do kontaktu!

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: