Jak rekrutować tymczasowych pracowników?

Rekrutacją tymczasowych pracowników zajmują się agencje pracy tymczasowej. Współpraca z zaufaną agencją oznacza brak problemów kadrowych, optymalizację budżetu i realną oszczędność czasu. Poznaj szczegóły dotyczące tymczasowego zatrudniania pracowników.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Kwestia zatrudniania pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej jest regulowana ustawą z 9 lipca 2003 roku (Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Mowa w niej między innymi o tym, że tymczasowego pracownika można zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy prawa cywilnego. Z ustawy dowiemy się również o tym, do czego pracodawca jest zobowiązany przy zatrudnianiu osób do pracy tymczasowej. To przede wszystkim konieczność zapewnienia pracownikom odpowiednich szkoleń oraz odzieży ochronnej.

 Pracownika tymczasowego nie można zatrudnić, gdy:

  • praca jest szczególnie niebezpieczna,
  • wybrane stanowisko obejmuje stały pracownik, który uczestniczy w strajku.

 Co istotne, większość regulacji prawnych dotyczy umowy zawieranej między pracodawcą-użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej, ponieważ to właśnie agencja będzie zajmować się pozyskiwaniem pracowników i podpisywaniem z nimi umów zgodnych z wytycznymi wskazanymi przez pracodawcę-użytkownika.

jak-rekrutowac-pracownikow-tymczasowych

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Pracodawca, który potrzebuje pracowników tymczasowych, nawiązuje współpracę z agencją pracy tymczasowej. Głównym punktem jest stworzenie umowy regulującej zasady współpracy i charakter zlecanej pracy. W takiej umowie powinny znaleźć się przede wszystkim:

  • informacje o przerwach przysługujących pracownikowi,
  • ustalenia dotyczące wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń.

Pośrednictwo pracy tymczasowej jest regulowane na podstawie art. 29 § 3-33 Kodeksu pracy. Pracodawca użytkownik zawiera umowę z agencją, a agencja rekrutuje i zatrudnia pracowników tymczasowych. Do obowiązków agencji należy także pokrywanie kosztów zatrudnienia. Warto wspomnieć, że pracownik tymczasowy u jednego pracodawcy może być zatrudniony maksymalnie na okres 18 miesięcy, w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy.

Praca tymczasowa a wynagrodzenie, świadczenia, urlop i staż pracy

Pracodawca-użytkownik wspólnie z agencją pracy tymczasowej ustala wysokość wynagrodzenia, które nie może być niższe od rocznych minimalnych zarobków. Wynagrodzeniami i opłacaniem świadczeń związanych z kosztami zatrudnienia zajmuje się agencja.

  • Pracownik zatrudniony na umowę o pracę tymczasową ma prawo do zwolnień lekarskich.
  • Urlop na żądanie jest możliwy w momencie, gdy pracownik tymczasowy przepracował co najmniej 6 miesięcy.
  • W przypadku ciąży możliwe jest przedłużenie umowy (jeżeli początkowo zawarto umowę na dłużej niż miesiąc).
  • Praca tymczasowa zalicza się do stażu pracy.

W przypadku, gdy z pracownikiem zawarto umowę cywilnoprawną, powyższe korzyści nie obowiązują, gdyż umowa zlecenie nie podlega pod Kodeks pracy. Tymczasem niezależnie od umowy pracownik tymczasowy powinien być traktowany w miejscu pracy na równi z innymi zatrudnionymi i mieć takie same obowiązki.

Może Cię zainteresować: Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemców

Podsumowanie

Pośrednictwo pracy tymczasowej jest wykorzystywane głównie w pracy sezonowej lub jako okresowe bądź doraźne wsparcie zespołu zatrudnionego na stałe. Pracodawca-użytkownik podejmuje współpracę z agencją pracy tymczasowej, która przejmuje obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników. Za pozyskiwanie pracowników i opłacanie kosztów zatrudnienia odpowiada agencja, natomiast pracodawca koordynuje pracę osoby zatrudnionej tymczasowo tak samo, jak w przypadku pozostałych pracowników.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: