Jak się definiuje nocne godziny pracy? Najważniejsze informacje

Praca w godzinach nocnych zmienia cykl snu i z tego powodu uznawana jest za bardziej uciążliwą od pracy za dnia. Dlatego też, pracownikom nocnym należy się dodatkowe wynagrodzenie. Kiedy mówimy o nocnych godzinach pracy i czy pracy w nocy można odmówić? Szczegóły znajdziesz w tekście poniżej.

W jakich porach są nocne godziny pracy?

Zasady pracy nocnej reguluje Kodeks pracy (a dokładniej art. 1517 § 1), z którego możemy wyczytać, że nocne godziny pracy to 8-godzinna zmiana między 21:00 a 7:00. Dlaczego rozgraniczenie dziennego i nocnego czasu pracy jest tak istotne? Głównie z powodu wynagrodzenia, które w przypadku pracy w nocy powinno być stosownie wyższe. Za godziny pracy w nocy, niebędące nadgodzinami, pracownik powinien otrzymać dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.

Co ważne, pracodawca powinien ustalić, które godziny pracy stanowią porę nocną. Może to być na przykład 8-godzinna zmiana od 22:00 do 6:00. Informacja o tej kwestii powinna znaleźć się w regulaminie zakładu pracy, a jeśli taki dokument nie został sporządzony, pracodawca jest zobowiązany przekazać zatrudnionym informacje o nocnej porze pracy na piśmie.

Warto podkreślić, że nie tylko pracownicy, których cała zmiana przypada na nocne godziny pracy, są pracownikami nocnymi. Dotyczy to również osób, które wyrabiają większość godzin w trybie dziennym. Najprościej wyjaśnić to na przykładzie: jeśli w zakładzie pracy nocny czas pracy ustalono w godzinach 22:00-6:00, a popołudniowa zmiana przypada w godzinach 15:00-23:00, to za tę jedną godzinę przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

wynagrodzenie-za-nocne-godziny-pracy

Czy są limity dotyczące pracy w godzinach nocnych?

Zatrudnionym przysługują dodatkowe prawa ze względu na nieco bardziej uciążliwy charakter pracy w godzinach nocnych. W związku z tym pracodawca musi przestrzegać kilku zasad, dzięki którym godziny pracy w nocy są mniej uciążliwe.

  • Pracownik nocny otrzymuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w godzinach nocnych.
  • Maksymalny czas pracy w nocy wynosi 8 godzin, jeżeli obowiązki wymagają szczególnego wysiłku umysłowego lub fizycznego (nie dotyczy osób zarządzających zakładem pracy oraz sytuacji awaryjnych, takich jak akcja ratownicza, czy usuwanie awarii).
  • Osoby młodociane, kobiety w ciąży oraz osoby z niepełnosprawnościami NIE mogą pracować w nocy.
  • Na wniosek pracownika pracodawca musi zgłosić zatrudnianie pracowników nocnych do inspekcji pracy.

Pracodawca, który zatrudnia na nocne godziny pracy i nie przestrzega wytycznych Kodeksu pracy, musi liczyć się z karą grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł. Co ciekawe, Kodeks pracy nie podaje limitu zmian nocnych. To oznacza, że pracownik może pracować w godzinach nocnych przez cały miesiąc. Równie istotny jest fakt, iż osoba zatrudniona nie może odmówić pracy w godzinach nocnych, chyba że spełnia warunki Kodeksu pracy — jest osobą małoletnią lub ma orzeczenie o niepełnosprawności. Pracy w nocy mogą odmówić także kobiety w ciąży.

Jaka jest stawka za nadgodziny na nocnej zmianie?

Nocne godziny pracy to konieczność w wielu zakładach pracy, na przykład w branży gastronomicznej czy transportowej. W niektórych firmach godziny pracy w nocy wykorzystuje się tylko sporadycznie (np. inwentaryzacja). Zdarza się również, że nocne godziny pracy wynikają nadgodzin. W takiej sytuacji warto pamiętać, że są one dodatkowo płatne.
Zasadniczo za nadgodziny wypracowane w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę. Pracownik otrzymuje więc dodatek za pracę nocną i dodatek za nadgodziny. Trzeba jednak mieć na względzie, że w przypadku nadgodzin finansowa rekompensata to ostateczność — pracodawca w pierwszej kolejności będzie starał się „oddać” przepracowane nadgodziny w postaci czasu wolnego.

Podsumowanie

Nocne godziny pracy zaburzają rytm dobowy, dlatego Kodeks pracy przewiduje szczególne zasady ochrony pracowników nocnych. Istotnym czynnikiem jest również wyższe wynagrodzenie.

 

Pozostałe wpisy:

Karta pobytu – najważniejsze informacje, które musisz znać!

Karta pobytu – najważniejsze informacje, które musisz znać!

Osoby przybywające zza granicy do Polski, chcące przedłużyć swój pobyt w związku z zamiarem podjęcia pracy, wnioskują o zezwolenie na pobyt czasowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiej prośby, cudzoziemiec może wnioskować o kartę pobytu. W tym artykule omówimy najważniejsze informacje dotyczące karty pobytu, odpowiemy też na najczęściej zadawane nam pytania przez naszych pracowników spoza Polski.

Oferty pracy dla obcokrajowców — gdzie ich szukać?

Oferty pracy dla obcokrajowców — gdzie ich szukać?

Oferty pracy dla cudzoziemców coraz liczniej pojawiają się na polskich portalach ogłoszeniowych. Przedsiębiorcy szukają godnych zaufania pracowników, nie zawsze z kwalifikacjami. Dowiedz się, gdzie warto szukać uczciwych ogłoszeń o pracę dla obcokrajowców!

Czym się różni umowa o pracę od umowy o pracę tymczasową?

Czym się różni umowa o pracę od umowy o pracę tymczasową?

Umowa o pracę w Polsce uważana jest za najlepszą formę zatrudnienia, przy której wszystkie inne umowy wypadają relatywnie słabo. To w wielu przypadkach stereotyp, o czym można się przekonać na podstawie umowy o pracę tymczasową. Poznaj wszystkie różnice między powyższymi typami zatrudnienia.

Social media: