Jakie dokumenty uprawniają do pracy w Polsce?

Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce, jeśli spełnią określone warunki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem legalnego zatrudnienia na terenie Polski jest ważny dokument pobytu oraz, z pewnymi wyjątkami, zezwolenie na pracę.

Jak zdobyć uprawnienia do pracy dla cudzoziemców w Polsce?

Wszelkie wymagane dokumenty związane z pracą w Polsce powinny być sprawdzone i uzyskane zgodnie z polskimi przepisami imigracyjnymi i prawnymi. W przypadku wątpliwości zaleca się skontaktowanie z odpowiednimi instytucjami, takimi jak ambasada lub konsulat Polski w danym kraju. Na terenie Polski niezbędnych informacji udziela urząd pracy.

Na podstawie Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracę na terenie RP mogą wykonywać obcokrajowcy, którzy:

  • posiadają ważny dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały, pobyt czasowy lub pobyt rezydenta długoterminowego UE (wizę krajową, wizę Schengen lub kartę pobytu);
  • posiadają zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową.

Ważne, by dokument pobytowy faktycznie dawał uprawnienia do pracy. Legalizacja zatrudnienia nie jest możliwa, gdy cudzoziemiec przebywa na terenie RP na podstawie wizy turystycznej, korzysta z ochrony czasowej lub posiada zezwolenie na krótkotrwały pobyt czasowy.

Uprawnienia do pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (posiadający odpowiednie dokumenty pobytowe) mogą otrzymać uprawnienia do pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Takie rozwiązanie jest możliwe, gdy:

  • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością wymienioną w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. o przepisach dotyczących pracy sezonowej;
  • oświadczenie złożone przez pracodawcę przewiduje okres wykonywania pracy nie dłuższy niż 24 miesiące;
  • rozpoczęcie pracy nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia;
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia obowiązującego na porównywalnym stanowisku.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostaje wpisane do ewidencji przez powiatowy urząd pracy. Jeśli praca podjęta przez obcokrajowca jest zgodna z warunkami wymienionymi w oświadczeniu sporządzonym przez pracodawcę, nie jest wymagane zezwolenie na pracę.

Legalizacja zatrudnienia — obowiązki pracodawcy

Pracodawca przyjmujący obcokrajowca do pracy musi sprawdzić, czy dokument pobytowy uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terenie RP.  Kolejnym obowiązkiem jest zrobienie kopii dokumentu i przechowywanie jej przez cały okres pracy cudzoziemca w firmie.

zasady-zatrudniania-cudzoziemcow-w-2024-roku

Agencja pracy dla cudzoziemców — bezpieczne pośrednictwo pracy

Legalizacja zatrudnienia obcokrajowców w Polsce może sprawiać trudności przedsiębiorcom. W wielu przypadkach przeszkodą jest przede wszystkim czas, który należy poświęcić na rekrutację oraz uprawnienia do pracy dla cudzoziemców. Czy wobec tego warto rezygnować z szerokiej bazy dobrych pracowników zagranicznych? Nie!

Agencja pracy dla cudzoziemców ARTTIME pomaga firmom uzupełniać braki kadrowe, przejmując obowiązki rekrutacyjne i starania o uprawnienia do pracy dla cudzoziemców. Dzięki nam przedsiębiorcy nie muszą martwić się przepisami, by legalnie przyjmować do pracy cudzoziemców. Agencja pracy dla cudzoziemców jest również szansą na znalezienie bezpiecznego zatrudnienia dla obcokrajowców poszukujących pracy w Polsce.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: