Korzyści z wdrożenia usługi pracy tymczasowej dla pracodawcy

Praca tymczasowa z perspektywy pracodawcy kojarzy się z mniej zaangażowanymi pracownikami i niższą efektywnością zatrudnionego zespołu. Praktyka pokazuje jednak, że praca tymczasowa to szereg korzyści dla firmy i skuteczne remedium na okresowe lub narastające braki kadrowe.

Czym się charakteryzuje praca tymczasowa?

Praca tymczasowa z perspektywy pracodawcy oznacza współpracę z agencją pracy tymczasowej, która zajmuje się rekrutowaniem pracowników. Zadaniem pracodawcy użytkownika jest ustalenie warunków pracy (wysokość wynagrodzenia, czas pracy, miejsce, obowiązki), a resztą zajmuje się agencja, która zatrudnia pracowników i deleguje ich do pracy w danej firmie. Praca tymczasowa ma charakter sezonowy, doraźny lub krótkoterminowy. Pracownik tymczasowy może być również zastępstwem dla pracownika stałego, czasowo nieobecnego w pracy.

Warto podkreślić, że zatrudnianie pracowników tymczasowych nie zawsze jest możliwe. Dzieje się tak, gdy:

● praca jest szczególnie niebezpieczna,
● pracodawca poszukuje zastępstwa dla stałych pracowników uczestniczących w strajku.

O rodzajach pracy szczególnie niebezpiecznej mówi Kodeks pracy, który wymienia między innymi pracę na wysokości i z użyciem materiałów niebezpiecznych.

Pośrednictwo pracy tymczasowej — nie musisz martwić się o formalności

Współpraca z agencją pracy tymczasowej oznacza brak zmartwień związanych z formalnościami zarządzaniem kadrą pracowniczą. Agencja pracy w ramach umowy z firmą całkowicie przejmuje obowiązki:

  • rekrutowania i legalnego zatrudniania pracowników tymczasowych,
  • opłacania składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • wypłacania wynagrodzenia pracownikom tymczasowym,
  • udzielania urlopów pracownikom zatrudnionym tymczasowo,
  • motywowania, zarządzania pracownikami, organizowania ich pracy.

Obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest jedynie wdrożenie pracowników tymczasowych w zadania realizowane w miejscu zatrudnienia. Tymczasem to agencja troszczy się o obecność określonej liczby pracowników i formalności związane z ich zatrudnianiem.

Warto wspomnieć, że dużą popularnością cieszy się również praca tymczasowa dla cudzoziemców. Zatrudnianie obcokrajowców daje dostęp do większej bazy pracowników, a formalnościami i tak zajmuje się agencja pracy tymczasowej.

pracownicy-tymczasowi-korzysci-dla-firmy

Korzyści dla pracodawcy wynikające z pracy tymczasowej

Pośrednictwo pracy tymczasowej pozwala na lepsze dostosowanie liczby pracowników do faktycznych potrzeb firmy. W wielu branżach wyróżnia się okresy wzmożonej pracy i okresy przestoju, które wiążą się z koniecznością utrzymywania dodatkowych pracowników lub zwalniania ich. Współpraca z agencją pracy tymczasowej niweluje problem zbyt dużej lub zbyt małej liczby pracowników. Dodatkowo:

● współpraca z agencją pozwala pracodawcy zaoszczędzić czas,
● zatrudnianie pracowników tymczasowych jest mniej zobowiązujące dla pracodawcy,
● pośrednictwo pracy tymczasowej oznacza dostęp do dużej bazy pracowników,
● całość rozliczeń pracowników tymczasowych obsługiwana jest fakturą kosztową,
● agencja pracy rozwiązuje problem z brakami kadrowymi,
● pracodawca ma mniej obowiązków,
● firma z pracownikami tymczasowymi lepiej dostosowuje się do zmian rynkowych.

Podsumowanie

Zatrudnienie tymczasowe pozwala na łatwy dostęp do pracowników w momencie, gdy naprawdę są oni potrzebni. Wdrożenie usługi pracy tymczasowej pozwala więc na większą elastyczność zatrudnienia i szybkie dostosowanie się do zmian rynkowych. Omawiane rozwiązanie umożliwia także zachowanie mniejszej bazy stałych pracowników, co ogranicza koszty prowadzenia działalności.

 

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: