Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. opisuje wyjątki, które zwalniają obcokrajowców z ubiegania się o zezwolenie na pracę celem legalizacji zatrudnienia w Polsce. Dowiedz się, kiedy zezwolenie na pracę dla obcokrajowców nie jest potrzebne.

Jak wygląda legalizacja zatrudnienia obcokrajowców w Polsce?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a konkretniej art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce na podstawie:  

 • statusu uchodźcy,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • ochrony czasowej,
 • zgody na pobyt tolerowany,
 • udzielonej ochrony uzupełniającej,
 • 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach,
 • zaświadczenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce legalnie, posługuje się kartą pobytu lub wizą. Obowiązkiem pracodawcy jest sprawdzenie, czy dokumenty pobytowe są ważne i uprawniają do pracy w Polsce. Krokiem niezbędnym do legalizacji zatrudnienia jest także zezwolenie na pracę, jednak w określonych przypadkach nie jest ono konieczne.

Kiedy zezwolenie na pracę dla obcokrajowców w Polsce nie jest wymagane?

O wyjątkach pozwalających na podejmowanie pracy na terytorium RP bez zezwolenia na pracę traktuje art. 87 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Zgodnie z przepisami zezwolenie na pracę dla obcokrajowca nie jest wymagane, gdy cudzoziemiec:

 • posiada Kartę Polaka,
 • studiuje stacjonarnie lub kształci się doktorsko na terenie RP,
 • prowadzi badania naukowe na terenie RP,
 • jest małżonkiem obywatela RP,
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 lub art. 161b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach,
 • przebywa w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach,
 • umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca nie jest wymagane także w przypadku zstępnych członków rodziny cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP bez zezwolenia.

Powyższe informacje stanowią ogólny zarys tego, jak wygląda legalizacja zatrudnienia obcokrajowców spoza UE, EOG i Szwajcarii. Jeśli nie możesz lub nie chcesz troszczyć się o formalności związane z zatrudnianiem obcokrajowców, niezawodnym wsparciem może okazać się agencja pracy dla obcokrajowców.

zezwolenie-na-prace-obcokrajowcow

Agencja pracy dla obcokrajowców ARTTIME

Dostęp do szerokiej bazy kandydatów zza granicy to szansa na rozwój firmy i rozwiązanie problemu braków kadrowych. Agencja pracy dla obcokrajowców ARTTIME od lat zajmuje się zatrudnianiem obcokrajowców. W zakres naszych obowiązków wchodzi również legalizacja zatrudnienia oraz obsługa kadrowo-płacowa. Jesteśmy na bieżąco z przepisami, dzięki czemu zapewniamy bezpieczną współpracę spełniającą wszystkie normy zatrudnienia na terenie RP.

Dzięki współpracy z agencją nie będziesz troszczyć się o formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców i zaoszczędzisz czas, który wykorzystasz na cele niezwiązane z rekrutacją pracowników. Skorzystaj z naszego doświadczenia, by bezpiecznie rozwijać swój biznes.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: