Które wizy uprawniają do wykonywania pracy w Polsce?

Polscy przedsiębiorcy mają obowiązek legalnego zatrudniania cudzoziemców. Spełnienie tego warunku nie jest możliwe, gdy obcokrajowiec przebywa w kraju nielegalnie, bez dokumentów uprawniających do pobytu i pracy. Wyjaśniamy, które wizy uprawniają do wykonywania pracy w Polsce oraz dlaczego tak ważne jest przestrzeganie przepisów o legalności zatrudnienia.

Wiza krajowa i wiza Schengen

Wyróżniamy dwa rodzaje wiz, dzięki którym obcokrajowcy mogą legalnie przebywać na terenie Polski, a także podejmować tu pracę, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 1. Wiza krajowa (typu D) uprawnia do przebywania w Polsce powyżej 90 dni w okresie ważności wizy, w trybie ciągłym lub w formie kilku pobytów następujących po sobie.
 2. Wiza Schengen (typu C) uprawnia do pobytu w Polsce i w całej strefie Schengen do 90 dni w czasie każdego 180-dniowego okresu.

Powyższe wizy mają również oznaczenia cyfrowe, które są kluczowe dla możliwości podjęcia pracy w Polsce przez cudzoziemca. Oznaczenia w przedziale od „01” do „23” określają cel przyjazdu obcokrajowca. Tym sposobem wiza oznaczona numeracją „01”, czyli wiza turystyczna, nie uprawnia obcokrajowca do podjęcia pracy w Polsce. Tak samo jest z wizami „20” i „21” informującymi o ochronie czasowej.

Wiz uprawniających do pracy w Polsce jest znacznie więcej, ale i w tym przypadku warto zwracać uwagę na numerację, ponieważ to od niej zależy, jakich formalności należy dopełnić.

praca-dla-cudzoziemcow-wizy-uprawniajace-do-podjecia-zatrudnienia

Praca dla cudzoziemców — wizy uprawniające do podjęcia zatrudnienia

Wiza określa cel wizyty cudzoziemca w Polsce i nie zawsze jest to praca. Dobrym przykładem są wizy z symbolami „02” i „03”. Pierwsza dotyczy odwiedzania rodziny i przyjaciół, a druga udziału w imprezach sportowych. Na podstawie tych wiz cudzoziemiec również może podjąć pracę w Polsce. Dostępne są także poniższe oznaczenia:

 

 • „04” – działalność gospodarcza,
 • „05a” – praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • „05b” – praca sezonowa, o której mowa w 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004,
 • „06” – praca inna od określonej w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy,
 • „07” – działalność kulturalna,
 • „08” – dla przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowych,
 • „09” – studia I i II stopnia, magisterskie i doktoranckie,
 • „10” – szkolenie zawodowe,
 • „11” – szkolenie inne od opisanego w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy,
 • „12” – cel dydaktyczny,
 • „13” – badania naukowe, w wersji „13a” staż, „13b” wolontariat,
 • „14” – leczenie,
 • „15” – dołączenie do obywatela UE lub obywatela państwa członkowskiego EFTA,
 • „16” – program wymiany edukacyjnej, kulturalnej lub pomocy humanitarnej,
 • „17” – dla członków najbliższej rodziny repatrianta lub osoby posiadającej Kartę Polaka,
 • „18” – Karta Polaka,
 • „19” – dla repatriantów,
 • „20” – ochrona czasowa,
 • „21” – względy humanitarne,
 • „22” – łączenie rodzin, w wersji „22a” pobyt czasowy celem wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • „23” – cel inny od określonego w art. 60 ust. 1 pkt 1-24a ustawy.

Legalna praca dla obcokrajowców. Dlaczego należy przestrzegać przepisów?

Mimo przejrzystości przepisów dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców często oferowana jest praca dla obcokrajowców bez żadnej umowy, potocznie określana mianem pracy „na czarno”. To próba zmniejszenia wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców. Nieprzestrzeganie przepisów to jednak duże ryzyko. Legalne zatrudnienie przynosi znacznie więcej korzyści. 

 • Pozytywny wizerunek firmy i konkurencyjność na rynku pracy, wynikające z dbałości o dobro pracowników i legalność zatrudnienia.
 • Brak zmartwień o kontrole i sankcje. Polskie służby imigracyjne regularnie kontrolują przedsiębiorstwa zatrudniające cudzoziemców.
 • Uniknięcie odpowiedzialności karnej i kar finansowych, które wymierza się pracodawcom oferującym warunki pracy niezgodne z polskim prawem pracy i pobytu.

Podsumowanie

Legalna praca dla cudzoziemców nie jest dodatkowym obciążeniem dla pracodawcy, a wręcz przeciwnie — przynosi mnóstwo korzyści firmie. A jeśli mimo wszystko przedsiębiorca nie chce martwić się dodatkowymi formalnościami, może powierzyć swoje obowiązki agencji pracy, tym samym zyskując dostęp do szerokiej bazy pracowników. Agencja pracy zadba o rekrutację i legalne zatrudnienie pracowników zagranicznych.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: