Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku i jego zaletom dla firm.

Czym jest leasing pracowniczy?

W polskim prawie leasing pracowników reguluje art. 174 Kodeksu pracy. Stwierdza on, że „za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami”.

Zatem leasing pracowniczy to forma współpracy, w której jedna firma korzysta z pracowników zatrudnionych przez inną firmę, często agencję pracy tymczasowej. W ramach tego modelu agencja przejmuje odpowiedzialność za rekrutację, selekcję, zatrudnienie oraz zarządzanie pracownikami, którzy następnie są wypożyczani do klientów na określony czas i zgodnie z ich potrzebami.

Główne zalety leasingu pracowniczego za pośrednictwem agencji pracy:

 • Elastyczność. Jedną z największych zalet korzystania z usług agencji pracy jest elastyczność zatrudnienia. Leasing pracowników pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki biznesowe, zwłaszcza w okresach wzmożonego zapotrzebowania na pracowników. Agencje pracy mogą zapewnić osoby do pracy w przeciągu nawet kilku godzin od zgłoszenia zapotrzebowania, tym samym ratując niejako zleceniodawcę od groźby kary za niezrealizowany na czas projekty.
 • Redukcja kosztów. Dzięki leasingowi pracowniczemu firmy mogą zmniejszyć koszty związane z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników, np. sourcing, rozmowy rekrutacyjne czy szkolenia. Ponadto, płatność za usługę leasingu pracowników odbywa się na zasadzie stałej stawki godzinowej lub miesięcznej, co ułatwia planowanie budżetu.
 • Zarządzanie ryzykiem. Leasing pracowniczy pozwala firmie zdelegować pewne ryzyko związane z zatrudnianiem, np. ryzyko zwolnień grupowych czy zmian w przepisach dotyczących prawa pracy, na agencję pracy tymczasowej.
 • Dostęp do szerokiej bazy pracowników. Agencje pracy tymczasowej specjalizują się w pozyskiwaniu pracowników zza granicy i co za tym idzie – w legalizacji ich zatrudnienia. Zatem firma współpracująca z agencją ma dostęp do szerokiej bazy kandydatów z różnych krajów, o różnych kwalifikacjach.
 • Ograniczenie biurokracji. Współpracując z agencją pracy tymczasowej, firma unika wielu formalności związanych z zatrudnieniem, takich jak legalizacja pobytu i zatrudnienia, prowadzenie dokumentacji kadrowej czy rozliczenia podatkowe, co pozwala skoncentrować się na głównych celach biznesowych.
umowa-leasingu-pracowniczego

Umowa leasingu pracowniczego – na co zwrócić uwagę we współpracy z agencją pracy tymczasowej

Aby rozpocząć współpracę z Agencją Pracy Tymczasowej, niezbędne jest zawarcie umowy leasingu pracowniczego. W ramach tego kontraktu ustala się warunki współpracy, prawa i obowiązki każdej ze stron, a także określa niezbędne kwalifikacje pracowników dostarczanych przez agencję, ich wynagrodzenie oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Do najważniejszych aspektów w umowie należą:

 1. Definicja stron umowy:

Pierwszym krokiem w tworzeniu umowy leasingu pracowniczego jest dokładne określenie stron umowy.

 1. Określenie warunków finansowych:

Umowa powinna jasno określać warunki finansowe, w tym stawkę godzinową lub miesięczną za pracownika, terminy płatności oraz ewentualne dodatkowe koszty, takie jak opłaty legalizacyjne czy szkoleniowe.

 1. Precyzyjne określenie zakresu usług:

Należy określić rodzaj pracowników, których agencja ma dostarczać, ich kwalifikacje, doświadczenie, zakres obowiązków oraz wszelkie inne wymagania.

 1. Warunki zatrudnienia:

Umowa powinna zawierać warunki zatrudnienia pracowników, w tym czas trwania umowy, możliwość jej przedłużenia, ewentualne okresy próbne oraz warunki zakończenia współpracy.

 1. Odpowiedzialność za administrację kadrową:

Należy dokładnie określić, kto ponosi odpowiedzialność za administrację kadrową, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, rozliczenia podatkowe, prowadzenie ewidencji czasu pracy itp.

 1. Klauzule dotyczące poufności i ochrony danych:

Umowa powinna zawierać klauzule dotyczące poufności danych, aby zabezpieczyć tajemnicę handlową oraz chronić dane osobowe pracowników.

 1. Postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów:

Należy uwzględnić postanowienia dotyczące rozwiązywania ewentualnych sporów, np. poprzez arbitraż lub sąd arbitrażowy.

Podsumowanie

Leasing pracowniczy stanowi innowacyjne rozwiązanie dla firm, które poszukują elastycznych i efektywnych sposobów zarządzania personelem. Dzięki leasingowi pracowników firmy mogą szybko i sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby rynku pracy, ograniczając jednocześnie koszty i ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników. Warto zatem rozważyć współpracę z agencją pracy ARTTIME jako część strategii zarządzania personelem w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w HR

Zastosowanie sztucznej inteligencji w HR

Popularność sztucznej inteligencji jest widoczna nie tylko w świecie rozrywki, ale również w świecie biznesu. Stosowanie AI w HR także staje się powszechne, co pozwala przyspieszyć i zautomatyzować wiele działań. Dowiedz się, w jaki sposób sztuczna inteligencja sprawdza się w dziale personalnym oraz jakie są wady i zalety korzystania z AI.

Social media: