Praca cudzoziemca w zawodzie o wysokich kwalifikacjach

Praca dla cudzoziemców w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych procedur, różniących się nieco od stosowanych w przypadku pozostałych stanowisk. Wniosek o udzielenie zezwolenia składa cudzoziemiec, który musi spełniać określone warunki, o których szczegółowo informujemy w dzisiejszym wpisie.

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę w zawodzie o wysokich kwalifikacjach?

Przez zawody o wysokich kwalifikacjach rozumiemy stanowiska wymagające wyższego wykształcenia. To między innymi stanowiska specjalistów, menedżerów, naukowców  czy wyższych urzędników. Praca dla obcokrajowców w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji jest możliwa, gdy pracodawca uzyska od starosty potwierdzenie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r., poz. 35 ze zm.) o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji określa, kto może ubiegać się o zezwolenie.

 • Wniosek o zezwolenie na pracę może złożyć cudzoziemiec, który zamierza pracować w zawodzie z wysokimi kwalifikacjami dłużej niż 3 miesiące.
 • Obcokrajowiec ubiegający się o zezwolenie musi mieć podpisaną umowę z polskim pracodawcą co najmniej na rok. Musi być również ubezpieczony.
 • Kolejnym warunkiem jest posiadanie formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych.
 • Praca dla obcokrajowców na stanowisku wymagającym wyższych kwalifikacji wymaga niekiedy zgody właściwego organu. Dotyczy przypadków, gdy obowiązek uzyskania zgody wynika z odrębnych przepisów.

Warto wspomnieć, że w zatrudnianiu obcokrajowców z kwalifikacjami także może pośredniczyć agencja pracy.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Cudzoziemiec osobiście składa wniosek u wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania. Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku z dwoma załącznikami obcokrajowiec musi złożyć również inne dokumenty.

 • Cztery aktualne fotografie w kolorze, o wymiarach 35 mm x 45 mm, przedstawiające twarz osoby składającej wniosek.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (440 zł).
 • Kopię dokumentu podróży.
 • Oświadczenie starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na danym stanowisku na lokalnym rynku pracy.
 • Umowę z pracodawcą powierzającym pracę (minimum na rok).
 • Dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 • Dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zgodę właściwego organu na wykonywanie pracy, jeżeli obowiązek jej uzyskania wynika z innych przepisów.

W przypadku pracy w zawodzie z wyższymi kwalifikacjami od składającego wniosek obcokrajowcy pobiera się także odcisk linii papilarnych.

praca-dla-cudzoziemcow-z-kwalifikacjami

Praca dla cudzoziemców z kwalifikacjami — jakie są obowiązki pracodawcy?

Cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę w związku ze stanowiskiem wymagającym wyższych kwalifikacji, gdy podpisze umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z podmiotem powierzającym pracę. Praca dla obcokrajowców z kwalifikacjami wymaga również wypłacania wyższego wynagrodzenia, wynoszącego co najmniej 150% najniższej krajowej.

 

Praca dla cudzoziemców z kwalifikacjami wiąże się z dodatkowymi formalnościami, którymi może zająć się agencja pracy. Jeśli interesuje Cię rekrutacja specjalistów, sprawdź, jak korzystną ofertę może przygotować dla Ciebie agencja pracy ARTTIME i uzyskaj możliwość współpracy z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami z zagranicy. 

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: