Zasady zatrudnienia cudzoziemców w 2024 roku

Nowy rok przynosi zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. W 2024 roku procedura przyjmowania obcokrajowców do pracy zostanie uproszczona, a większość spraw urzędowych będzie można załatwiać online. Dowiedz się, co dokładnie uległo zmianie i jak obecnie wyglądają zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2024 roku

Początek 2024 roku oznacza szereg ułatwień dla cudzoziemców poszukujących pracy w Polsce. Wygodniej będzie także pracodawcom, ponieważ cała procedura związana z przyjmowaniem obcokrajowców do pracy będzie realizowana drogą elektroniczną.

 

  • Od 1 stycznia 2024 roku wszystkie wnioski będą składane za pośrednictwem strony praca.gov.pl. System elektroniczny całkowicie zastąpi dotychczasowe sposoby dostarczania wniosków do urzędu.
  • Nowe przepisy znoszą konieczność przeprowadzania testu rynku pracy, który dotychczas potwierdzał, że przedsiębiorca nie jest w stanie uzupełnić braków kadrowych na lokalnym rynku pracy.
  • Zbędne, niewykorzystane lub omyłkowo wpisane do ewidencji oświadczenia będą usuwane z obiegu prawnego.
  • Warunki udzielania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca zostaną doprecyzowane.
  • Wzrosną sankcje za naruszenie warunków umowy zawartej z cudzoziemcem. Od 2024 roku kwotę 2000 zł zastąpi 30 000 zł.
  • Pracodawca będzie mógł otrzymać odmowę wydania zezwolenia na pracę w przypadku nieopłacania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

Korzyści wynikające ze zmian w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców

Nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców nie tylko usprawnią i przyspieszą proces wydawania decyzji, ale również zwiększą bezpieczeństwo obu stron: pracodawcy i pracownika. Dzięki temu zatrudnienie cudzoziemców będzie mniej czasochłonne i prostsze. Dodatkowo cyfryzacja ułatwi przepływ informacji, co przełoży się na większą skuteczność kontroli dotyczących legalności pobytu i pracy obcokrajowców.

Pracodawca będzie miał również możliwość sprawdzania danych dotyczących cudzoziemca za pośrednictwem systemów Straży Granicznej, ZUS i KRK. Dostęp do kont w systemie elektronicznym będą mieli także pracownicy, którzy będą mogli być na bieżąco z wydawanymi decyzjami.

zasady-zatrudniania-cudzoziemcow-w-2024-roku

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemców w 2024 roku?

Wprowadzone zmiany dotyczące procedury zatrudniania obcokrajowców w 2024 roku skupiają się wokół kwestii usprawniających cały proces oraz zwiększających bezpieczeństwo osób poszukujących pracy. To optymalizacja już istniejących przepisów. Warunki i podstawowe zasady zatrudnienia cudzoziemców pozostają niezmienne.

  • Zatrudnienie cudzoziemca jest możliwe na podstawie legalnego pobytu poświadczonego stosownym dokumentem, np. wizą (nie dotyczy państw UE, EOG i Szwajcarii).
  • Legalne zatrudnienie obcokrajowca następuje po otrzymaniu zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (nie dotyczy cudzoziemców zwolnionych z tego obowiązku — m.in. absolwentów polskich szkół).
  • W przypadku, gdy cudzoziemiec dopiero zamierza starać się o przyjazd i pracę w Polsce, pracodawca wysyła wniosek o zezwolenie na pracę i na jego podstawie obcokrajowiec otrzymuje wizę.

Mimo że obcokrajowcy od lat zasilają polski rynek pracy, zasady zatrudnienia obcokrajowców wciąż sprawiają trudności pracodawcom, o czym świadczą liczne szkolenia dostępne w sieci. Samodzielne zatrudnienie cudzoziemców wymaga wiedzy i czasu, dlatego oprócz szkoleń warto rozważyć współpracę z dobrą agencją pracy, która w sposób bezbłędny i uczciwy zadba o legalizację zatrudnienia obcokrajowców, by mogli rozpocząć pracę w Twojej firmie.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: