Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca

Braki kadrowe od lat wpisują się w charakterystykę współczesnego rynku, spędzając sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Właściciele firm coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców, zachęceni ich zaangażowaniem i gotowością do pracy. Jedynym utrudnieniem we współpracy z cudzoziemcami są formalności. Dzisiaj pochylimy się nad kwestią zezwolenia na pracę.

Kiedy cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

Najobszerniejszą bazę pracowników zagranicznych tworzą w Polsce osoby, które nie są zwolnione z procedury legalizacji pobytu w Polsce. Dotyczy to między innymi pracowników ze Wschodu i Azji, będących najliczniejszą grupą obcokrajowców pracujących w Polsce. Dodatkowe formalności nie obowiązują jedynie mieszkańców krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Obowiązkiem pracodawcy jest uzyskanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, których chce zatrudnić. Zezwolenie na pracę to dokument imienny, wydawany dla konkretnej osoby. Wniosek o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca zawsze składa pracodawca, który wcześniej powinien sprawdzić, czy obcokrajowiec przebywa w Polsce legalnie.

  • Cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pracę, gdy jest uprawniony do legalnego pobytu za sprawą wizy lub karty pobytu.
  • Wiza turystyczna lub ochrona czasowa NIE uprawniają obcokrajowców do podjęcia pracy w Polsce.
  • Zezwolenie na pracę nie jest wymagane przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy, gdyż status uchodźcy zwalnia z tego obowiązku. Uproszczona procedura zatrudniania obcokrajowców obowiązuje także w przypadku obywateli Białorusi, Mołdawii, Armenii i Gruzji.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z dodatkowymi formalnościami, ale poza tym nie różni się od zatrudniania polskich obywateli. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić cudzoziemcom takie same warunki pracy i wypłatę nie niższą od minimalnego wynagrodzenia.

  • Pracodawca musi zrobić kopię dokumentu zezwalającego na legalny pobyt cudzoziemca w Polsce i przechowywać ją przez okres wykonywania pracy.
  • Wniosek o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca jest płatny: od 50 do 200 zł, w zależności od długości okresu zatrudnienia.
  • Warunki pracy wykonywanej przez cudzoziemca muszą być zgodne z informacjami zawartymi w zezwoleniu na pracę. O wszelkich zmianach należy poinformować wojewodę w ciągu 7 dni.

W przypadku, gdy pracodawca współpracuje z biurem pośrednictwa pracy, staje się pracodawcą-użytkownikiem, a agencja pracy dla obcokrajowców zatrudnia pracowników, przejmując obowiązki administracyjne.

zezwolenie-na-prace-cudzoziemca

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca?

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany terminem w przypadku składania wniosku o zezwolenie na pracę. Należy jednak wziąć pod uwagę, że procedura trwa około 30 dni. W szczególnych przypadkach nawet 2 miesiące, a cudzoziemiec nie może rozpocząć pracy bez zezwolenia.

Wniosek o zezwolenie na pracę można złożyć w urzędzie wojewódzkim, wysłać drogą pocztową lub elektronicznie. Właściwy urząd wybiera się na podstawie miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy — podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi.

Agencja pracy dla obcokrajowców wsparciem w procesie zatrudniania cudzoziemców

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca nie jest problemem, ale gdy przedsiębiorca potrzebuje kilku lub kilkunastu pracowników, musi poświęcić sprawom administracyjnym więcej czasu i uwagi. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest współpraca z agencją pracy.

 

Agencja pracy dla obcokrajowców rekrutuje i zatrudnia obcokrajowców, a następnie deleguje ich do pracy w firmach przedsiębiorców, z którymi współpracuje. To bezpieczne rozwiązanie, które oszczędza czas właścicieli firm, a także zwalnia ich z obowiązku troszczenia się o dokumentację potwierdzającą legalność zatrudnienia.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: