Ile zarabia pracownik z Ukrainy w Polsce?

Wyższe wynagrodzenie od lat zachęca obywateli Ukrainy do podejmowania pracy w Polsce. Według najnowszych statystyk, Ukraińcy zatrudnieni w Polsce zarabiają ponad trzykrotnie więcej niż w Ukrainie. Wysokość wynagrodzenia dla cudzoziemców reguluje polskie prawo. Szczegóły na ten temat znajdziesz w poniższym tekście.

Ile zarabiają w Polsce pracownicy ze Wschodu?

Pracowników zagranicznych zatrudnia się w Polsce na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 roku promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjmowanie do pracy osób ze Wschodu wiąże się z określonymi formalnościami. Między innymi, pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca zgodnie z prawem, musi sprawdzić legalność pobytu obcokrajowca w Polsce. Zasady dotyczące zatrudniania obcokrajowców reguluje Kodeks pracy.

Sprawa zarobków jest dużo prostsza. Zgodnie z Kodeksem pracy cudzoziemcy otrzymują wynagrodzenie na tych samych zasadach, co Polacy. Istotny jest tutaj zapis o minimalnym wynagrodzeniu, które w 2023 roku wynosi 3490 zł brutto miesięcznie. Warto przy tym podkreślić, że wysokość wynagrodzenia zależy również od czasu pracy. Wynagrodzenie na niepełnym etacie będzie niższe.

Na podstawie wyników opublikowanych w tegorocznym „Barometrze Polskiego Rynku Pracy” możemy dowiedzieć się, ile mniej więcej zarabiają Ukraińcy w Polsce.

 

  • 24% Ukraińców w Polsce deklaruje zarobki mieszczące się w przedziale 2700-3000 zł netto,
  • 17% ankietowanych zgłosiło zarobki na poziomie 4000-5000 zł netto,
  • 8% Ukraińców zaznaczyło zarobki na poziomie 5000-6000 zł netto,
  • 2% ankietowanych określiło swoje zarobki powyżej 6000 zł,
  • 12% Ukraińców zatrudnionych w Polsce zadeklarowało zarobki poniżej 2700 zł netto.
ile-zarabiaja-w-polsce-pracownicy-ze-wschodu

Praca dla Ukraińców w teorii i rzeczywistości

Pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie miały istotny wpływ na gospodarkę w Polsce. Wysoka inflacja wymusiła waloryzację minimalnego wynagrodzenia, co dodatkowo obciążyło przedsiębiorców zmagających się z rosnącymi kosztami utrzymania biznesów. To z kolei spowodowało wzrost zatrudnienia „na czarno”.

Zdarza się, że pracownicy z Ukrainy są wyzyskiwani przez polskich pracodawców, wykorzystujących chęci zatrudnionych do wyrabiania nadgodzin. Nieprzestrzeganie przepisowych stawek za nadgodziny sprawia, że pracownicy ze Wschodu zarabiają mniej, niż powinni. Wiele osób godzi się na to, ponieważ nawet minimalne wynagrodzenie w Polsce oznacza lepszą perspektywę od pracy w Ukrainie, gdzie w przeliczeniu na złotówki średnia pensja wynosi 800 zł. Niestety pracownicy nie biorą w tym przypadku pod uwagę własnego zdrowia i komfortu życia, co pracodawcy chętnie wykorzystują.

9 marca 2023 roku przyjęto projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, której celem jest zapobieganie wyzyskiwaniu pracowników zagranicznych. W nowej ustawie znajdziemy m.in. zapis o minimalnym wymiarze czasu pracy, który ogranicza możliwość zatrudniania „na czarno”. Dzięki nowej ustawie:

  • zmaleje proceder wyzyskiwania pracowników ze Wschodu,
  • procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców zostaną uproszczone,
  • skróci się czas załatwiania spraw przez urzędy,
  • pojawi się możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Agencja pracy — pomoc dla przedsiębiorców

Pracodawca, który chce legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, może skorzystać z usług agencji pracy. Praca dla Ukraińców przez pośrednictwo pracy to korzyść dla obu stron: pracodawcy i pracownika. Agencja pracy przejmuje formalności, a także zajmuje się rekrutacją. Tymczasem pracownicy ze Wschodu mogą liczyć na uczciwe warunki zatrudnienia i wynagrodzenie zgodne z Kodeksem pracy.

Podsumowanie

Zarówno wokół polskich pracodawców, jak i pracowników z Ukrainy krąży wiele krzywdzących mitów. W związku z tym, zamiast poddawać się uprzedzeniom, przedsiębiorcy i osoby poszukujące pracy powinny znać swoje prawa i obowiązki, a także weryfikować osoby chętne do współpracy. 

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: