Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o zatrudnienie w Polsce posługują się zezwoleniem na pracę, które zawiera między innymi informacje o wynagrodzeniu, umowie i warunkach pracy. Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania powyższych zapisów, a także do zapewniania obcokrajowcowi odpowiednich warunków pracy, zgodnych z polskim prawem. Wyjaśniamy, na co dokładnie należy zwrócić uwagę przy zatrudnianiu cudzoziemca.

Legalne zatrudnienie i umowa dla obcokrajowca

Pracodawca pomaga obcokrajowcowi w otrzymaniu zezwolenia na pracę, na którego podstawie cudzoziemiec spoza obszaru UE może legalnie pracować w Polsce. W tym celu należy złożyć wniosek online lub stacjonarnie w urzędzie pracy. Niektóre osoby są ustawowo zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, co dotyczy na przykład uchodźców oraz obcokrajowców z zezwoleniem na pobyt stały.
Do istotnych obowiązków pracodawcy należy:

1. Sprawdzenie, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie i czy posiada odpowiednie dokumenty umożliwiające legalną pracę.

2. Następnie należy upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP (dokumenty takie jak wiza turystyczna czy tranzytowa nie są odpowiednie do podejmowania pracy na terytorium RP).

3. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z obcokrajowcem, która może mieć formę umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Ważne, by pamiętać, że obowiązki wobec pracownika różnią się w zależności od podpisanej umowy.

  • Umowa o pracę — konieczne przestrzeganie wymiaru czasu pracy, płatny urlop, minimalne wynagrodzenie, bezpieczne warunki pracy, ochrona pracownic w ciąży.
  • Umowa zlecenie — minimalne wynagrodzenie, bezpieczne warunki pracy.
  • Umowa o dzieło — brak regulacji dotyczących wynagrodzenia, bezpieczne warunki pracy.

Zgodnie z polskim prawem pracodawca zatrudniający obcokrajowca na podstawie umowy o pracę musi przestrzegać zapisów dotyczących wysokości wynagrodzenia, nadgodzin, przerw w pracy, urlopów itp. Lista obowiązków jest krótsza w przypadku umowy zlecenie i umowy o dzieło. Pracodawcy chętnie decydują się na umowy cywilnoprawne, gdyż oznacza to mniej formalności i korzystniejsze opodatkowanie. Należy przy tym pamiętać, że umowę należy sporządzić na piśmie, a jej warunki powinny być zgodne z informacjami zawartymi w zezwoleniu na pracę.

zatrudnienie-cudzoziemcow-obowiazki-pracodawcy

Warunki pracy zgodne z polskim prawem

Zezwolenie na pracę wydawane jest na czas określony. Obcokrajowiec maksymalnie po 3 latach musi uzyskać nowe pozwolenie, w przeciwnym razie staje się osobą pracującą w Polsce nielegalnie. Zatrudnieni zazwyczaj dbają o aktualność dokumentów, ale bieżące monitorowanie legalności zatrudnienia jest jednym z obowiązków pracodawcy.
Legalnie zatrudniony pracownik jest chroniony polskim prawem. Zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami, pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, czyli m.in.:

● informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia,
● odpowiednią organizację pracy,
● zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
● przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi,
● terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń,
● opłacanie składek i podatków.

Równe traktowanie pracowników

Kodeks pracy reguluje obowiązki pracodawcy także w zakresie traktowania pracowników. Równe traktowanie zatrudnionych i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na narodowość, wiek, płeć, rasę, czy religię to zasady równie ważne, co terminowe wypłacanie wynagrodzeń i dbanie o legalność zatrudnienia.

Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich dokumentów zezwalających na legalną pracę obcokrajowca w Polsce. Poza tym obowiązki pracodawcy wobec pracowników krajowych i zagranicznych są takie same.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców lub szukasz partnera HR, który przejmie od Ciebie odpowiedzialność w tym obszarze – skontaktuj się z nami!

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: