Karta pobytu – najważniejsze informacje, które musisz znać!

Osoby przybywające zza granicy do Polski, chcące przedłużyć swój pobyt w związku z zamiarem podjęcia pracy, wnioskują o zezwolenie na pobyt czasowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiej prośby, cudzoziemiec może wnioskować o kartę pobytu. W tym artykule omówimy najważniejsze informacje dotyczące karty pobytu, odpowiemy też na najczęściej zadawane nam pytania przez naszych pracowników spoza Polski.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu to dokument umożliwiający cudzoziemcowi pobyt na terytorium Polski. Potwierdza on tożsamość osoby, na którą został wystawiony oraz uprawnia (wraz z dokumentem podróży) do wielokrotnego przekraczania granicy, bez konieczności uzyskania wizy.

Ponadto, karta pobytu umożliwia swobodne podróżowanie do innych państw członkowskich strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, pod warunkiem, że cudzoziemiec:

 • Posiada aktualny dokument podróży
 • Ma określony cel i warunki planowanego pobytu
 • Posiada środku na utrzymanie lub możliwość ich uzyskania.

Karta pobytu wydawana jest przez Wojewodę, właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.

Kto może ubiegać się o kartę pobytu?

O wydanie karty pobytu może starać się każdy cudzoziemiec, planujący dłuższy pobyt w Polsce, gdy jest on związany jest z:

 • Podjęciem nauki w szkole wyższej
 • Podjęciem pracy zarobkowej
 • Połączeniem z rodziną
 • Prowadzeniem działalności gospodarczej.

Te osoby, które planują podjęcie zatrudnienia w Polsce powinny złożyć wniosek dot. karty pobytu, umożliwiający dostęp do rynku pracy. W takim przypadku, cudzoziemiec stara się o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.

Jak długo ważna jest karta pobytu cudzoziemca?

Okres ważności karty pobytu ściśle uzależniony jest od rodzaju uzyskanego zezwolenia na pobyt.

 • W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy – karta pobytu jest ważna przez okres, na który udzielono cudzoziemcowi zezwolenia;
 • W przypadku zezwolenia na pobyt stały – ważność karty wynosi 10 lat od dnia jej wydania;
 • Jeśli cudzoziemiec posługuje się zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE – karta ważna jest przez okres 5 lat od dnia jej wydania;
 • Ostatnią opcją jest zgoda na pobyt ze względów humanitarnych – karta ma ważność 2 lat od dnia jej wydania.

Jak złożyć wniosek na kartę pobytu?

Wniosek należy złożyć osobiście, przez biuro podawcze lub drogą pocztową. Szczegóły dotyczące procedury składania dokumentów można uzyskać we właściwym urzędzie wojewódzkim

jak-dlugo-wazna-jest-karta-pobytu

Jakie dokumenty należy złożyć wnioskując o kartę pobytu na wykonywanie pracy?

 1. Wniosek + 1 kopia
 2. 4 fotografie
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podroży (oryginał do wglądu)
 4. Dowód uiszczenia opłaty: 440 zł + 100 zł za plastik + 17 zł za pełnomocnika
 5. Umowa o pracę/zlecenie/dzieło
 6. PIT 37 za poprzedni rok z potwierdzeniem wysyłki

Ile czasu się czeka na kartę pobytu?

Oczekiwanie na kartę pobytu będzie przebiegało w dwóch etapach: oczekiwanie na decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę, a następnie – na wydanie karty pobytu.

Pierwszy okres, ze względu na dużą liczbę składanych wniosków, może wynieść (w zależności od województwa) od 4 do 6 miesięcy, a czasami nawet dłużej. Składanie wniosków przez biuro podawcze czy za pośrednictwem poczty, dodatkowo wydłuża czas oczekiwania. Dlatego zalecamy składanie wniosków osobiście – w ten sposób w ten sam dzień zostaną pobrane odciski palców, a wniosek zostanie sprawdzony przez inspektora. W ten sposób można wyeliminować konieczność oczekiwania na wezwanie urzędu.

Karta pobytu nie jest wydawana wraz z decyzją. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt, cudzoziemiec musi uiścić odpowiednie opłaty oraz zarezerwować wizytę w urzędzie w celu odebrania karty pobytu.

Okres oczekiwania na wydanie karty różni się w zależności od lokalizacji, ale najczęściej wynosi on około miesiąca.

Podsumowanie

Karta pobytu jest kluczowym dokumentem dla cudzoziemców, którzy zamierzają legalnie przebywać i pracować w Polsce. Znajomość procedur i wymagań związanych z kartą pobytu jest niezbędna dla zapewnienia stabilnego i bezpiecznego pobytu, a także podróżowania za granicę.

Pozostałe wpisy:

Oferty pracy dla obcokrajowców — gdzie ich szukać?

Oferty pracy dla obcokrajowców — gdzie ich szukać?

Oferty pracy dla cudzoziemców coraz liczniej pojawiają się na polskich portalach ogłoszeniowych. Przedsiębiorcy szukają godnych zaufania pracowników, nie zawsze z kwalifikacjami. Dowiedz się, gdzie warto szukać uczciwych ogłoszeń o pracę dla obcokrajowców!

Czym się różni umowa o pracę od umowy o pracę tymczasową?

Czym się różni umowa o pracę od umowy o pracę tymczasową?

Umowa o pracę w Polsce uważana jest za najlepszą formę zatrudnienia, przy której wszystkie inne umowy wypadają relatywnie słabo. To w wielu przypadkach stereotyp, o czym można się przekonać na podstawie umowy o pracę tymczasową. Poznaj wszystkie różnice między powyższymi typami zatrudnienia.

Na czym polega zatrudnienie przez agencję pracy?

Na czym polega zatrudnienie przez agencję pracy?

Na czym polega zatrudnienie przez agencję pracy w praktyce, komu poleca się to rozwiązanie i czy praca w takiej formie jest bezpieczna? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Social media: